Jdi na obsah Jdi na menu
 


O Duhovce

logo-duhovka.png

 

 

 

SPOLEK RODIČŮ DUHOVKA

 

Sdružení rodičů a přátel školy při mateřské škole Ostrava – Dubina, F. Formana 13 vzniklo v červnu roku 2003. Bylo založeno za účelem spolupráce rodičů a přátel školy při naplňování koncepce MŠ.

 

V souvislosti se změnami právních předpisů ČR bylo nutné dát do souladu povinnosti vyplývající z nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.). Na tomto základě, v lednu 2016, ze Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ vznikl Spolek rodičů DUHOVKA.

 

Spolek je založen za účelem všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi zákonnými zástupci dětí a zaměstnanci MŠ vedoucí ke zkvalitnění činnosti školy.

 

 

Za tímto účelem bude spolek:

 • seznamovat zákonné zástupce a veřejnost se vzdělávacími cíli a úkoly Mateřské školy Ostrava – Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
 • prostředníkem mezi zákonnými zástupci a MŠ, zákonnými zástupci a úřady,
 • seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami rodičů,
 • získávat nové spolupracovníky s mateřskou školou,
 • získávat finanční prostředky na rozvoj činnosti spolku a mateřské školy,
 • rozvíjet a organizovat volnočasové aktivity dětí (přehled nabízených volnočasových aktivit zde),
 • mít možnost účastnit se grantových řízení a podílet se na programu MŠ,
 • podporovat vybrané projekty mateřské školy pro zkvalitnění vzdělávání a prostředí mateřské školy,
 • zajišťovat odbornou pomoc,
 • pořádat akce, besedy, semináře apod. rozvíjející vzdělávací cíle mateřské školy,
 • organizovat ozdravné pobyty dětí,
 • přispívat mateřské škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky.

 

 

Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18-ti let, která souhlasí s cíli spolku.

 

 

Výkonný výbor je volen ze zástupců členů na období 3 let.

Je 10-ti členný: 8 členů z řad zákonných zástupců, 2 členové z řad zaměstnanců MŠ:

 • předseda – je statutární zástupce spolku, zastupuje spolek navenek, může zmocnit k zastupování spolku v konkrétní věci další osoby,
 • pokladník – vede účetnictví spolku,
 • členové výboru – zástupci jednotlivých tříd.

 

 

K zabezpečení činnosti spolku slouží základní a vedlejší zdroje:

 • základními zdroji jsou: členské příspěvky a příspěvky pro volnočasové aktivity, jejichž výši stanoví valná hromada,
 • vedlejšími zdroji jsou: dary, granty, dotace,
 • výtěžky z aktivit spolku, které jsou v souladu s jeho účelem.

 

 

Výše členského příspěvku byla schválena ve výši 20,- Kč měsíčně.