Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace dne

 

 

Organizace dne...

 

 Provoz MŠ od 6.00 hod. do 16.30 hod.

 

 

Časový rozvrh je přizpůsobován aktuálním potřebám a zájmům dětí.

Pevnými režimovými složkami je stravování a pobyt venku.

 

6:00 - 8:00  scházení dětí
8:00 - 9:00  spontánní činnosti
  výtvarné a pracovní činnosti s rozvíjením zálib dětí
  pohybové aktivity, zdravotní a relaxační cvičení
9:00 hygiena + dopolední svačina
9:15 - 9:45 skupinové činnosti navazující na třídní vzdělávací činnosti 
  paměťové a logické hry, rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti
  jazyková průprava
  grafomotorika
  logopedická prevence
  muzikoterapie
  práce s interaktivními pomůckami
10:00 11:30 pobyt venku zaměřený na hry, pohybové aktivity
  poznávací vycházky
  sezónní činnosti
11:45 - 12:30 hygiena + oběd
12:30 - 14:00 příprava na odpočinek, odpočinek
  relaxační činnosti
14:00  odpolední svačina
14:30 - 16:30 hry a činnosti zaměřené na volnou tvořivost dětí
  doplňkové programy a aktivit