Jdi na obsah Jdi na menu
 


Filozofie MŠ

 

Filozofie mateřské školy

 

 

Pojem barevné, krásné a okouzlující duhy, jak ji všichni vnímáme, nám naznačuje cestu, kterou se chceme vydat ke společnému cíli při vzdělávání dětí předškolního věku.

 

Duha je jako dítě. Tak jako barvy ve své dokonalosti navazují jedna na druhou a tvoří jedinečné barevné spektrum, tak i veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby každé dítě bylo všestranně rozvíjeno, jak po stránce fyzické, psychické tak i sociální. Chceme, aby z dítěte se stala jedinečná osobnost, schopna samostatně zvládat vysoké nároky života, které jsou na ně kladeny. Dítě žije ve společnosti, poznává samo sebe a působením okolního světa získává schopnosti, poznatky a dovednosti nutné pro další vzdělávání a aktivní uplatnění v životě.

 

Vynecháme-li jen jednu barvu, ztratí duha svou krásu. Tak i dítě vytržené ze společnosti, bez možnosti setkávat se s přáteli, bez podpory rozvoje samostatnosti a zdravého sebevědomí ztratí svou přirozenost a spokojenost. Tak jako duha vytvořená svitem slunce se klene od jednoho obzoru krajiny k druhému, vnímáme pocit spojitosti vzdělávání se světem dětí.

 

Za duhovými barvami vidíme nejen šťastný úsměv, radost, spokojenost, ale zaměstnané ruce a mysl dětí. Chceme, aby podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí probouzelo v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat vše, co zvládne a dokáže.

    

    motto: "Úspěšný start do života."