Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do základní školy

 

Dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, je školní docházka povinná.

 

Termín zápisu si určuje každá škola samostatně v období od 1.dubna do 30. dubna kalendářního roku.

 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé k nástupu do základní školy, může zákonný zástupce požádat ředitele základní školy v den zápisu o odklad povinné školní docházky. Ředitel základní školy může začátek povinné školní docházky odložit o jeden školní rok.

 

 

K zápisu jsou povinny se dostavit všechny děti, které ve školním roce 2019/2020  (tj. od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2019) dosáhnou 6 let.

 

K zápisu si s sebou vezměte:

  • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu,
  • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí,
  • v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučení odborného lékaře a doporučení školského poradenského zařízení (§37 školského zákona).

 

Odklad povinné školní docházky

 

Odklad povinné školní docházky je vymezen školským zákonem § 37 a to takto: Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, odloží ředitel základní školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok pokud je žádost doložena posouzením pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogickým centrem a posouzením odborného lékaře.

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky obdrží zákonný zástupce dítěte písemně od ředitelství ZŠ.

 

Kopii tohoto rozhodnutí je nutné předložit ředitelství MŠ.